Estate betekent nalatenschap. Het begrip estate planning slaat op juridische en fiscale begeleiding van de overgang en het behoud van (familie)vermogen.

Het doel van estate planning is om het opgebouwde vermogen fiscaal zo voordelig mogelijk over te dragen. Estate Planning is daarbij voor iedereen die iets na te laten heeft geschikt. Er zijn zaken te regelen als u een eigen bedrijf hebt. Maar wanneer u een eigen woning hebt en/of een spaarpotje, kunt u met estate planning veel bereiken.

Door middel van estate planning willen wij u ontzorgen over uw vermogen. U weet zeker dat uw nalatenschap goed geregeld is en dat daarbij de juiste beschermingsmaatregelen zijn genomen. Tevens kunt u daarbij Afisca als executeur aanstellen voor de afwikkeling van uw nalatenschap.

Denk bij estate planning onder andere aan de volgende zaken:

  • inzicht in uw wettelijke erfgenamen;
  • wensen voor eventuele andere erfgenamen;
  • begeleiding naar een testament;
  • executeurschap voor afwikkeling van uw erfenis;
  • vaststelling van uw totale vermogen;
  • een schenkplan;
  • testament (Erfplan).